Aktuelt

Nye sundhedstilbud - der hvor borgeren bor

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget 3 mio. kr. til udvikling af borgernær sundhedsindsats på tværs af sociale skel.